Available courses

Đào tạo và kiểm tra kiến thức mảng dịch vụ Tên miền

Đào tạo và kiểm tra kiến thức mảng dịch vụ hosting

Khóa học về dịch vụ Cloud365 tại Nhân Hòa

Qua khóa học, các nhân sự tham gia sẽ được bổ sung các kiến thức cần thiết, giúp nâng cao kỹ năng của nhân sự đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ của Cloud365.

Nội dung đào tạo:

- Tổng quan về dịch SSL

- Hướng dẫn cấu hình, xác thực các chứng chỉ


Khóa học về hệ thống Training Cloud 365 tại Nhân Hòa

Nội dung khóa học:

  • Giới thiệu về hệ thống Training Cloud365
  • Hướng dẫn đăng nhập
  • Hướng dẫn tạo khóa học, bài thi, và 1 số thuật ngữ
  • DemoKiểm tra kiến thức cơ bản về Affiliate

Khóa đào tạo về hệ thống tiếp thị liên kết Affiliate của Nhân Hòa cho nhân viên, phiên bản mới nhất

Phần Kinh doanh của chúng tôi - Hosting 

Tổng quan về dịch vụ Tổng đài VFONE

Some case with all panel hosting